Оглед и консултация

„ЕСТО“ ООД предлага безплатни:

 • Оглед на помещение
 • Консултация с клиент
 • Изготвяне на оферта за климатична система

Монтаж на климатична система

Стандартен монтаж на климатична система включва:

 • Монтаж на стойки за външно тяло
 • Пробиване на отвор за тръби
 • Монтаж на вътрешно и външно тяло
 • До три метра меден тръбен път
 • Изолиране и бандажиране на тръбите
 • До един метър захранващ кабел
 • До четири метра комуникационен кабел
 • До три метра отводнителен гофриран маркуч
 • До два метра кабел канал
 • Вакуумиране и включване на системата
 • Демонстрация на работата на климатика пред клиента

Цени с ДДС на стандартен монтаж:

  • Стенен тип климатик (7000 – 14000 BTU) – 260 лв
  • Стенен тип климатик (16000 – 21000 BTU) – 280 лв
  • Стенен тип климатик 24000 BTU – 320 лв
  • Мултисплит система – По договаряне
  • Колонен тип климатик – 380 лв

Профилактика

Стандартна профилактика включва:

 • Преглед и почистване със специален препарат на вътрешното тяло на климатика
 • Проверка на електрическите връзки
 • Проверка на работното налягане и температура на изпарение на фреона
 • Проверка и почистване на дренажната система

Цени с ДДС на стандартна профилактика:

 • Стенен тип климатик (7000-14000 BTU) – 60 лв
 • Стенен тип климатик (16000-21000 BTU)- 80 лв
 • Стенен тип климатик 24000 BTU – 90 лв
 • Стенен тип климатик над 24000 BTU – 105 лв
 • Колонен тип климатик – 120 лв
 • Канален тип климатик – 160 лв
 • Касетъчен тип климатик – 140 лв

Сервиз

Цената за ремонт на климатичната техника зависи от характера на повредата и може да се определи само след диагностика на оборудването. Цената на диагностиката е 25 лв. с ДДС. Повредата се отстранява на място, или ако е нужно, системата се демонтира и се поправя в нашия сервиз.

Повредите на климатици в гаранция се отстраняват безплатно, след представяне на нужните документи и спазване на всички гаранционни условия упоменати в гаранционната карта на климатика !